“МАЛ МАХ-2021” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ…

Улсын хэмжээнд “Мал мах-2021” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан иргэд идэшний мал, мах тээвэрлэхдээ гарал үүслийн гэрчилгээ авч явахыг анхааруулж байна. ❗️❗️❗️
🔊Тус газраас арга хэмжээний хүрээнд байнгын болон хөдөлгөөнт постууд ажиллаж, хяналт шалгалтыг хийж, иргэдэд энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ухуулга, яриа хийж, сэрэмжлүүлэг, санамж хүргэн ажиллаж байна.
🔊Гарал үүслийн бичиггүй мал, малын гаралтай түүхийн эд тээвэрлэсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна уу❗️❗️❗️

Санал болгох

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА НАРЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ

Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн зөвлөгөөн болж байна. Аймгийн ИТХ-ын ажлын …