ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ

АЛСЫН ХАРАА: 

Тамгын газрын боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэн, мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, төрийн албаны ёс зүйтэй хамт олныг бүрдүүлснээр Мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль, ёс зүйг эрхэмлэн дээдлэж, ил тод нээлттэй, иргэдийн сэтгэл ханамжид нийцсэн төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай чанартай хүргэдэг тасралтгүй хөгжигч хамт олон байна.